Sign In

VIIMA I PRAKTIKEN​

Viima-systemet följer en produktcykel där man uteslutande ska använda resurserna till själva rengöringen.
Vi står för resten.

  1. ​​Städpersonalen hämtar det antal moppar och rengöringsdukar som behövs för uppgiften. 
  2. Det syns tydligt på mopparna när de ska tas av och bytas mot en ren.
  3. ​Efter användning ska använda moppar och rengöringsdukar läggas i tvätten.
  4. ​Vi hämtar upp de använda produkterna i regelbundna intervaller.
  5. På tvätteriet blir moppar och dukar tvättade och termiskt decinficerade under kontrollerade
    förhållanden, som följer ledande standarder och kvalitetskrav och som säkrar att materialet bevarar sina unika egenskaper.
  6. Vi packar produkterna enligt avtalad mängd och levererar dem i retur till er på avtalad plats, så att ni enkelt kan använda dem igen.

    ​                


BESTÅNDET AV VIIMA-PRODUKTER ANPASSAS FÖR ERT BEHOV 

Vi ser till att ni alltid har det antal moppar och rengöringsdukar som behövs för att lösa er uppgift, oavsett om det är rengöring på sjukhus, i skola, privata hem eller på företag.

Alla rengöringsdukar och moppar är försedda med ett unikt chip, som alltid bliver in- och utskannat och därmed registrerat på tvätteriet. Det gör att vi vid varje tidpunkt har en exakt översikt över hur många produkter en kund har tillgängliga och kan påvisa det.

Vi anpassar den mängd rengöringsprodukter som behövs för förbrukning, inom avtalets gräns. Med Viima får ni den optimala lösningen för logistik och planering av rengöringsuppgiften.  


 

 KONTAKTAS