Sign In

​Tekniken bakom Viima​

Viima sätter i stort sett inom alla mätpunkter, ny standard för miljö, arbetsmiljö, kvalitet, hygien och resurseffektivisering inom rengöring. Grunden till det är en unik fiberteknologi.

 

Unik fiberteknologi​

Baserat på mikrofiberteknologin har vi utvecklat en ny unik typ av fiber med speciella egenskaper för använding vid rengöring. Systemet är överlägset då fiberns spaltning och unika vävning drar tills sig och samlar mer smuts och fler bakterier än traditionella system.

Fiber för fiber

Fibertypen, som kallas kompositfiber, har en speciell struktur med en lång monofil borstliknande fiber. Den är spunnen av en ultratunn fiber som endast är 1/10 del så tjockt som ett hårstrå och splittad i 16 delar. Den kombinationen gör att systemet är i stånd att utnyttja två av naturens egna krafter – statisk elektricitet och kapillärkraft – för att samla upp och binda smuts och bakterier bättre än vad som tidigare varit möjligt med traditionella metoder.

Statisk elektricitet

I torrt tillstånd blir moppen elektriskt laddat genom att den glider över golvet. Därför drar den till sig och håller kvar smuts och bakterier som en magnet.

Kapillärkraft

När man tillför endast ett minimum av vatten på golvet lyfter kompositfibern smuts och damm uppåt och håller det kvar i moppen. Här uttnyttjas kapillärkraften. En naturlig fysisk funktion där vätskan dras högre och högre upp i ett rör ju tunnare röret är. På samma sätt som när träden drar upp vätska till minsta blad och gren.​

 KONTAKTAS