Sign In
SOI FOKUSERAR PÅ STRATEGI FÖR OFFENTLIGA INKÖP

​Konferensens tema i år är SOI:s nationella strategi för offentliga inköp. Det är upplagt för tre intressanta dagar med föreläsningar, parallella seminarier och input från SOI:s egna medlemmars erfarenhet av offentlig upphandling. Läs mer om SOI-konferensen här...

De Forenede Dampvaskerier och Viima deltar för första gången på SOI. Vi ser fram emot några spännande dagar då vi gärna vill vara delaktiga i att sätta TCO och hållbarhet på agendan i förhållande till svenska nationella inköpsstrategier. Dokumentationen vi har från både kundcases och ackrediterade institut om Viimas rengöringssystem, stödjer tillsammans, att det totalekonomiskt är en god affär att implementera en hållbar lösning som t.ex. Viima.

Välkommen till monter 11 på SOI-konferensen på Clarion Post Hotel i Göteborg och få reda på mer om de många positiva fördelar som Viima bidrar med her.