Sign In
OFFENTLIG UPPHANDLING SKAPAR GRÖN TILLVÄXT I NÄRINGSLIVET.

Business case av Viima, när offentliga upphandlingars bidrag till grön omställning av samhället, är i fokus. Casen beskriver de gröna upphandlingseffekterna hos leverantörerna. Danska Miljøstyrelsen har undersökt de ekonomiska och miljömässiga effekterna på marknaden genom sju business cases. Och slutsatsen från företagen är tydligt: Offentlig grön upphandling skapar synergi hos leverantörerna i form av ökad marknadsföringspotential, innovation, försäljning och export, samt fler arbetstillfällen. Samtidigt som gröna inköp även kan vara en ekonomisk fördel för köparen, ger den fördelar för både miljö, arbete och hälsa.

Klicka här för att läsa mer.